Zmiana nazwiska po rozwodzie

Małżonek, który przy zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko, po rozwodzie ma możliwość łatwego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Wystarczy złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska w urzędzie stanu cywilnego przed jego kierownikiem lub przed konsulem. Złożenie oświadczenia jest bezpłatne. Możliwość ta jest jednak ograniczona trzymiesięcznym terminem. Stanowi o tym artykuł 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

A co jeśli chcę nosić inne nazwisko niż to sprzed małżeństwa? Albo jeśli trzymiesięczny termin już upłynął? Albo jeśli chcę zmienić nazwisko jeszcze przed rozwodem? Pozostaje wówczas tryb administracyjny, zgodny z Ustawą z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imion i nazwisk.

Należy złożyć pisemny wniosek, który może zostać skierowany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego albo też złożony w konsulacie ze wskazaniem kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. We wniosku trzeba wskazać ważny powód do zmiany nazwiska, zgodny z tą ustawą. Takimi ważnymi powodami na pewno są niechęć do noszonego nazwiska, fakt rozwodu, posługiwanie się już innym nazwiskiem. Można też wskazać na chęć kontynuowania innego rodowego nazwiska, np. babki lub nazwiska innej osoby z rodziny.

Wniosek podlega opłacie. Zapadła w tym trybie decyzja administracyjna dotycząca zmiany imienia lub nazwiska jest natychmiast wykonalna.