Prowadzimy sprawy z zakresu prawa:

spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o ustalenie ważności bądź nieważności testamentu,
 • sprawy związane z wydziedziczeniem,
 • pomoc w sporządzaniu testamentów własnoręcznych;

zobowiązań:

 • sprawy o sporządzanie umów najmu,
 • sprawy o sporządzanie umów sprzedaży,
 • sprawy o sporządzanie umów dzierżawy,
 • sprawy o sporządzanie umów pożyczki,
 • sprawy o sporządzanie umów zlecenia i umów agencyjnych,
 • sprawy o sporządzanie cesji (przelewów) wierzytelności,
 • sprawy z zakresu czynów niedozwolonych, w tym o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu rozstroju zdrowia,
 • sprawy o dobra osobiste

oraz zajmujemy się odpowiednim zabezpieczaniem wykonalności postanowień umów oraz ich negocjacjami oraz renegocjacjami.

Prowadzi sprawy sądowe związane z umowami lub wynikłe z powyższych umów, w tym o ich rozwiązanie – na przykład rozwiązanie umowy dożywocia, odwołanie darowizny, jak również wszelkie sprawy z czynów niedozwolonych.

rzeczowego:

 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy związane z zakłócaniem korzystania z nieruchomości,
 • sprawy o wpisy do księgi wieczystej,
 • sprawy o uzgodnienie stanu ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • sprawy o zasiedzenie, w tym o zasiedzenie służebności,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy związane z prawami spółdzielczymi.

Kancelaria obsługuje również transakcje zakupu nieruchomości – w zakresie doradztwa przy zawieraniu umów, wprowadzania poprawek do umów, doprowadzenia do wykonania umowy, zarówno na rynku pierwotnym (od dewelopera), jak i na rynku wtórnym (od innego sprzedającego).