Prowadzimy wszelkie postępowania sądowe wynikające ze stosunków rodzinnych, takie jak:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego, w tym z ustaleniem nierównych udziałów w tym majątku oraz rozliczeniem nakładów i wydatków,
 • sprawy o przysposobienie bądź jego rozwiązanie,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • sprawy o alimenty oraz o zmianę bądź wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi,
 • sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uprowadzenie dziecka

I wiele innych

Naszą specjalnością są sprawy transgraniczne – w których przekraczamy granice Polski.