Prawo pracy

Pomożemy sporządzić wszelkie dokumenty dotyczące stosunku pracy, takie jak:

  • umowa o pracę,
  • umowa o zakazie konkurencji,
  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagradzania,
  • umowa o powierzeniu pracownikowi mienia (telefony, samochody, komputery),
  • porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy.

Prowadzimy negocjacje z pracownikami lub pracodawcami na każdym etapie sytuacji konfliktowej, specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami pracy zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy.

Uczestniczymy w mediacji, pomagając osiągnąć najlepsze rozwiązania.

Pomożemy wprowadzić procedurę anty-mobbingową i antydyskryminacyjną i przeprowadzić postępowanie wewnętrzne dotyczące zarzutów z zakresu mobbingu lub dyskryminacji.

A wszystko to – także w wymiarze ponadgranicznym.