Pomagamy w sporządzeniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Opracowujemy również wszelkie inne dokumenty w takim postępowaniu, w szczególności odpowiedzi na stanowisko Rządu (w języku angielskim).