Natalia Olowska Czajka small

Od zawsze było dla mnie ważne pomaganie innym, dlatego oprócz nauki zajmowałam się działalnością społeczną oraz poznawałam języki obce.
Już w liceum (które ukończyłam z wyróżnieniem jako najlepszy absolwent z rocznika) prowadziłam drużynę harcerską i angażowałam się w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Studia prawnicze wybrałam właśnie dlatego, żeby pomagać innym. Prawo stało się moją pasją i powołaniem.

Z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce odbyłam studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów na WPiA UW, którego opiekunem był prof. dr hab. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządu terytorialnego, wybitny prawnik i mentor, lubiany przez studentów wykładowca.

Moje ukochane studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo, ukończyłam z wyróżnieniem (cum laude), zaliczając też równocześnie Szkołę Prawa Angielskiego, prowadzoną we współpracy mojej Almae Mater z Uniwersytetem w Cambridge.

W roku 2000 dostałam się na dwie aplikacje – adwokacką oraz radcowską w Warszawie. Wybrałam aplikację adwokacką, którą ukończyłam w roku 2004 z wynikiem celującym. Moim patronem był znakomity warszawski adwokat i wspaniały człowiek Mecenas Andrzej Kacprzycki.

Jeszcze w trakcie studiów podjęłam pracę w dużej, polsko-angielskiej kancelarii prawniczej. Z pracy tej sama zrezygnowałam w roku 2002, przedkładając ponad pracę biurową tzw. prawo w akcji – prowadzenie spraw sądowych.

Zdobywałam szlify u najlepszych przedstawicieli stołecznej palestry oraz przed wszelkimi sądami dostępnymi dla aplikanta, zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Współpracowałam z najbardziej znamienitymi warszawskimi adwokatami.

Wierzę, że trzeba wiedzieć i umieć coraz więcej, że trzeba dzielić się wiedzą i przekazywać ją w sposób jak najbardziej zrozumiały, nawet w innym języku.

Dlatego:

  • roku 2009 ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w ramach Studium Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • z kolei w roku 2011 ukończyłam, także z wynikiem bardzo dobrym, Szkołę Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Cuenca w Hiszpanii. Językiem wykładowym był w tej szkole hiszpański.
  • sama także wykładałam – elementy prawa dla menedżerów IT w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnice Warszawskiej.
  • działałam także na niwie korporacyjnej – byłam sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przez dwie kadencje, a przez jedną także jego wiceprezesem.

W roku 2015 przyjęto mnie do International Academy for Family Lawyers (IAFL), prestiżowego grona zrzeszającego adwokatów zajmujących się prawem rodzinnym na całym świecie.

Mówię obecnie w czterech obcych językach – angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.

Mój zawód to moja pasja – i cieszę się, że mogę go wykonywać służąc innym wiedzą i doświadczeniem. Skutecznie i sprawnie.