Ksiazki_400px
  • skuteczne wnoszenie apelacji od wyroków rozwodowych i uzyskiwanie zmiany w zakresie rozstrzygnięcia o winie małżonka
  • kończenie z sukcesem skomplikowanych postępowań o podział majątku pomimo wysokiego stopnia skonfliktowania uczestników
  • uzyskiwanie korzystnych zabezpieczeń alimentacyjnych, także przekraczających kwoty 10.000 zł miesięcznie
  • uzyskiwanie wysokich odszkodowania od pracodawców dla managerów
  • skuteczne ściganie dłużników „uciekających z majątkiem” w trybie skargi pauliańskiej
  • uzyskanie wysokiego odszkodowania od Skarbu Państwa za uszkodzenia ciała powstałe podczas służby wojskowej
  • wysoki poziom zdolności negocjacyjnych – ugodowe i szybkie kończenie postępowań