PRAKTYCY W ZAKRESIE POLSKIEGO I  MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA RODZINNEGO

Niniejsza strona jest oficjalną stroną Natalii Ołowskiej-Czajki, adwokata w Warszawie, praktyka specjalizującego się w prawie rodzinnym, także w jego aspekcie międzynarodowym.

Natalia Ołowska-Czajka prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie i zajmuje się sprawami rodzinnymi z uwzględnieniem ich aspektów cywilnych oraz karnych. Z zaangażowaniem i pasją pomaga przejść przez trudne  zagadnienia spraw rodzinnych, wspierając klientów swoją wiedzą i doświadczeniem tam, gdzie najbardziej tego potrzebują.

Adwokat Natalia Ołowska-Czajka otworzyła swoją kancelarię i zaczęła działalność indywidualną od 2004 r., bezpośrednio po zdaniu egzaminu adwokackiego w ORA w Warszawie z oceną celującą.

Prowadząc własną działalność jako adwokat, Natalia Ołowska-Czajka stała się rozpoznawalnym i cenionym pełnomocnikiem procesowym, działaczem samorządu adwokackiego i wykładowcą. Występowała przed sądami angielskimi i amerykańskimi jako ekspert z zakresu prawa polskiego, przedstawiając opinie pisemne i ustne m.in. w Nowym Jorku i Teksasie oraz Londynie.

Natalia Ołowska-Czajka jest członkiem International Academy for Family Lawyers (anglojęzycznej Międzynarodowej Akademii Adwokatów Rodzinnych, w skrócie IAFL) oraz członkiem-założycielem Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (hiszpańskojęzycznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Rodzinnego - AIJUDEFA).

Natalia Ołowska-Czajka mówi po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku.

Ze swoim wieloletnim doświadczeniem sądowym i w zakresie doradztwa, może służyć pomocą przed sądami polskimi, jak też dopomóc w należytej reprezentacji w Europie w międzynarodowych sprawach prawnych dotyczących prawa rodzinnego. Można się z nią skontaktować poprzez dane wskazane w zakładce Kontakt.

Aby dowiedzieć się więcej o wykształceniu i karierze zawodowej Natalii Ołowskiej-Czajki i pobrać jej CV, kliknij tutaj.

Adwokat i mediator Mac-Arthur Pierre-Louis, J.D., M.Ed. jest związany jako prawnik Of-Counsel z Kancelarią Adwokacką Natalia Ołowska-Czajka, Adwokat, a także prowadzi własną kancelarię prawniczą Pierre-Louis & Associates, PLLC w Houston w Teksasie.

Pochodzący z Karaibów Amerykanin, posługujący się wieloma językami, posiadający tytuł zawodowy attorney Mac Pierre-Louis z  pasją pomaga międzynarodowym klientom w kwestiach dotyczących prawa rodzinnego.

Posiada gruntowne wykształcenie z zakresu edukacji i prawa i czerpiąc z niego pomaga nie tylko w rozwiązywaniu sporów prawnych dotyczących dzieci pomiędzy rodzicami w separacji czy rozwodzącymi się, ale koncentruje się także na rozwoju świadomości prawnej za pośrednictwem blogów edukacyjnych i informacyjnych.

Mac Pierre-Louis ma licencję uprawniającą do wykonywania zawodu pełnomocnika i doradcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w dwóch  stanach: Teksas i Floryda. Mac Pierre-Louis jest wieloletnim pracownikiem biura prokuratora generalnego w departamencie zajmującym się sprawami rodzinnymi dla stanu Teksas. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem jego strony internetowej macpierrelouis.com.


Klauzule i zastrzeżenia

Wskazani wyżej prawnicy posiadają uprawnienia do wykonywanie zawodu tylko w swoich jurysdykcjach i mogą posługiwać się współpracownikami z innych krajów do należytej obsługi interesów klientów.

Żadne z informacji zawartych na stronie niniejszej nie stanowią wiążącej prawnie oferty i nie prowadzą do nawiązania relacji adwokat (pełnomocnik)-mocodawca pomiędzy odwiedzającymi stronę a którymkolwiek z profesjonalistów, których strona dotyczy.

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Kancelarię Adwokacką - Natalia Ołowska-Czajka, Adwokat