W prawie polskim alimenty to nie tylko pieniądze płacone przez rodziców na dzieci, ale także – w określonych przypadkach – pieniądze wsparcie finansowe pomiędzy dorosłymi, np. rodzeństwem czy dzieckiem a rodzicem.

Osoba dochodząca alimentów nie uiszcza opłat sądowych – ale nie oznacza to, że nie ma w Sądzie innych obowiązków – albowiem ma jeden zasadniczy – spoczywa na niej ciężar dowodu, to jest wykazania, że alimenty, których dochodzi, są jej należne.

I tu zasadnicza uwaga – należy umieć wskazać poszczególne pozycje, których się domagamy i które na kwotę alimentów się składają oraz poprzeć je stosownymi dowodami. Innymi słowy, należy posiadać dowody ponoszonych wydatków. I – najlepiej wykazywać je imiennymi fakturami.

Adwokat Pani Natalia Ołowska-Czajka pomaga międzynarodowym klientom z zakresu prawa rodzinnego w poruszaniu się w zawiłościach międzynarodowego rozwodu i opieki nad dzieckiem. Kieruje kancelarią adwokacką Kancelaria Adwokacka - Natalia Ołowska-Czajka w Warszawie i służy jako doradca Pierre-Louis & Associates, PLLC z siedzibą w Houston, Texas, USA. Dowiedz się więcej o Pani Ołowskiej-Czajce lub dotrzyj do niej przez jej stronę MyInternationalFamilyLawyer.com/kontakt. Żadna treść na tym blogu nie powinna być traktowana jako porada prawna, ani też żadna treść nie tworzy relacji adwokat-klient. Proszę zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, ponieważ ten blog służy wyłącznie celom informacyjnym.

Dodaj komentarz