Currently browsing: Poland

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI W POLSCE I W UE W SPRAWACH CYWILNYCH I RODZINNYCH – PEŁNOMOCNIK Z WYBORU CZY Z URZĘDU?

Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie […]

Read more

Children’s Residence Arrangements Under Polish law

Attorney (Adwokat) Natalia Ołowska-Czajka presenting Children’s Residence Arrangements Under Polish law at IAFL Lisbon. Discussion centered around Parental authority; Place of Residence of the Child; Judicial Decisions; Parental Agreements; […]

Read more