Currently browsing: International Divorce

REPRESENTATION BEFORE THE COURTS IN POLAND AND IN THE EU IN CIVIL AND FAMILY MATTERS – APPOINTED PROXY OR FREE LEGAL AID?

Running a case  in Poland is costly (filing a court case in civil and family proceedings requires a fee and only a few categories of cases are […]

Read more

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI W POLSCE I W UE W SPRAWACH CYWILNYCH I RODZINNYCH – PEŁNOMOCNIK Z WYBORU CZY Z URZĘDU?

Procesowanie się w Polsce kosztuje (wniesienie sprawy do Sądu w postępowaniu cywilnym i rodzinnym wymaga opłaty, zwolnione od niej są tylko niektóre kategorie spraw), kosztuje też korzystanie […]

Read more