Alimenty

W prawie polskim alimenty to nie tylko pieniądze płacone przez rodziców na dzieci, ale także – w określonych przypadkach – pieniądze wsparcie finansowe pomiędzy dorosłymi, np. rodzeństwem czy dzieckiem a rodzicem.

Osoba dochodząca alimentów nie uiszcza opłat sądowych – ale nie oznacza to, że nie ma w Sądzie innych obowiązków – albowiem ma jeden zasadniczy – spoczywa na niej ciężar dowodu, to jest wykazania, że alimenty, których dochodzi, są jej należne.

I tu zasadnicza uwaga – należy umieć wskazać poszczególne pozycje, których się domagamy i które na kwotę alimentów się składają oraz poprzeć je stosownymi dowodami. Innymi słowy, należy posiadać dowody ponoszonych wydatków. I – najlepiej wykazywać je imiennymi fakturami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *